Afbeelding

Een afbeelding is een algemene naam voor illustratie, tekening, foto, plaatje, favicon enz. Het Engelse woord is „image”. Op een website is het een (meestal) visuele toelichting bij een verhaal of een bewering. Het kan gebruikt worden als verlevendiging van een pagina.

[Tip]

 Tip:

Als de breedte en hoogte van een afbeelding niet is opgegeven weet een browser van te voren niet hoe groot de afbeelding wordt. Een browser moet dan eerst de afbeelding laden en bekijken voordat het weet hoeveel ruimte er gereserveerd moet worden op de pagina. In de tussentijd kan de browser dus niet veel anders doen dan wachten. Als de hoogte en breedte van de afbeelding worden gegeven in de html code kan een browser gewoon verder met het opbouwen van een pagina terwijl het op de achtergrond de afbeeldingen laadt.