Bibliotheek

In de informatica is een bibliotheek (Engels: library) een verzameling codes (functies/routines) die door programma’s kunnen worden gebruikt. Het voordeel hiervan is dat programmeurs geen (nieuwe) code hoeven te schrijven voor bepaalde algemene bewerkingen. Ze kunnen simpelweg de functies aanroepen die zich in de bibliotheek bevinden.

Bibliotheken bestaan voor vele doeleinden. Voor de meeste programmeertalen bestaat een standaardbibliotheek met zeer algemene routines, zoals invoer/uitvoer, veel voorkomende wiskundige operaties, datastructuren en het werken met tekst.

Vaak is een bibliotheek bruikbaar voor programma’s die in één bepaalde taal geschreven zijn, maar het komt ook voor dat er meerdere interfaces beschikbaar zijn voor verschillende talen.