Binare getallen

In de automatisering wordt veel met binaire aantallen / getallen gewerkt. Met name veelvouden worden via meer dan een standaard vermeld. Voorbeeld: is 1 MB nu 1000 kB of 1024 kB?

Het SI-stelsel

Het Internationale Stelsel van Eenheden (Frans: Système international d’unités) of SI-stelsel is het metrieke stelsel van uniforme internationale standaardeenheden voor het meten van bijvoorbeeld afstand, massa, snelheid en temperatuur. Het werd op 11 oktober 1960 ingevoerd en wordt beheerd door het Bureau international des poids et mesures in Sèvres (Frankrijk). De Conférence Générale des Poids et Mesures (CGPM) beveelt SI in alle talen aan als afkorting voor dit eenhedenstelsel.

Het SI-stelsel gebruikt traditioneel (de meest bekende) voorvoegsels kilo, mega, terra, enz. Dit zijn veelvouden van 1000.
Maar de computerwereld gebruikte deze begrippen ook, maar dan (vanwege het binaire stelsel) voor veelvouden van 210, ofwel van 1024, omdat het verschil niet zo groot is. Maar met het steeds groter worden van opslagcapaciteiten zijn de verschillen ook steeds groter (zie tabel).

IEC-standaard

In 1998 heeft de International Electrotechnical Commission besloten de verwarring uit de wereld te helpen met een nieuwe standaard voor het binaire stelsel. Er zijn nieuwe voorvoegsels bedacht, afgeleid van de bestaande, maar met -bi- als tweede lettergreep: kibi-, mebi-, gibi-, tebi-, enz. Afgekort wordt ná de eerste, reeds gebruikte, letter een i gebruikt.

Kortom: officieel is een megabyte 1.000.000 bytes en een mebibyte (MiB) 1.024 x 1.024 = 1.048.576 bytes.
Uiteraard zijn de (meeste) besturingssystemen, bedrijven en mensen daar niet van op de hoogte en gebruiken nog de SI-standaard voor beide berekeningen.

Veelvouden van bytes
met SI-voorvoegsel met binair voorvoegsel (IEC-standaard) afwijking
tussen SI
en binair
symbool naam voor-
voegsel
waarde symbool naam voor-
voegsel
waarde
kB kilobyte kilo 10001 = 103 KiB kibibyte kibi 10241 =210 2,4%
MB megabyte mega 10002 = 106 MiB mebibyte mebi 10242 =220 4,9%
GB gigabyte giga 10003 = 109 GiB gibibyte gibi 10243 =230 7,4%
TB terabyte tera 10004 = 1012 TiB tebibyte tebi 10244 =240 10,0%
PB petabyte peta 10005 = 1015 PiB pebibyte pebi 10245 =250 12,6%
EB exabyte exa 10006 = 1018 EiB exbibyte exbi 10246 =260 15,3%
ZB zettabyte zetta 10007 = 1021 ZiB zebibyte zebi 10247 =270 18,1%
YB yottabyte yotta 10008 = 1024 YiB yobibyte yobi 10248 =280 20,9%