Cache

Een cache ((Engels) spreek uit: kesj, van het Franse werkwoord ‘cacher’, verbergen) is:

  • een opslagplaats waarin veelgebruikte data tijdelijk worden opgeslagen om sneller toegang tot deze data mogelijk te maken, of
  • een kopie van een verzameling data op een medium dat sneller toegankelijk is dan het medium waarop de originele data opgeslagen zijn.

Het opslaan van veelgebruikte data op een sneller medium, om sneller toegang tot deze data te hebben, wordt caching genoemd. De term cache wordt meestal gebruikt voor zowel de data die gecached worden als voor de opslagplaats waar deze data gecached worden.