Captcha

Een captcha (een afkorting van „completely automated public Turingtest to tell computers and humans apart”) is een reactietest die in de gegevensverwerking wordt gebruikt om te bepalen of er al dan niet sprake is van een menselijke gebruiker. De term werd in 2000 geïntroduceerd door Luis von Ahn, Manuel Blum en Nicholas J. Hopper van de Carnegie-Mellon Universiteit, en John Langford van IBM.

Een veel voorkomend type captcha verlangt dat de gebruiker de tekens van een op het scherm getoonde vervormde en/of onduidelijke opeenvolging van letters en/of cijfers intoetst. Omdat de test door een computer wordt aangeboden, in tegenstelling tot de standaard-Turingtest, waarbij een mens de test aanbiedt, wordt een captcha soms beschreven als een omgekeerde Turingtest.

Voorbeelden van captha’s zijn: