CMS

Een contentbeheersysteem of contentmanagementsysteem (CMS) is een softwaretoepassing, meestal een webapplicatie, die het mogelijk maakt dat men op een eenvoudige wijze en zonder veel technische kennis, documenten en gegevens op internet kan publiceren (contentmanagement). Als afkorting wordt ook wel CMS gebruikt, naar het Engelse content management system (inhoudsbeheerssysteem). Een functionaliteit van een CMS is dat gegevens zonder lay-out (als platte tekst) kunnen worden ingevoerd, terwijl de gegevens worden gepresenteerd aan bezoekers met een lay-out door toepassing van sjablonen. Een CMS is vooral van belang voor websites waarvan de inhoud regelmatig aanpassing behoeft en de inhoud in vaste lay-out(s) wordt gepresenteerd aan bezoekers. De meeste grote bedrijven gebruiken voor hun website tegenwoordig een CMS.

De meest populaire CMS-en zijn momenteel: WordPress, Drupal en Joomla.