Framework

Een softwareframework is een geheel van softwarecomponenten dat gebruikt kan worden bij het programmeren van applicaties (toepassing, app, programma). Echter ook afspraken hoe die componenten gebruikt worden binnen een groep ontwikkelaars en welke code-standaarden en bibliotheken gebruikt worden kunnen ook onderdeel zijn van een framework.

Vaak besluit een groep ontwikkelaars een toepassing te bouwen met behulp van een bestaand framework. De insteek is dan een uniforme aanpak door te voeren voor het bouwen van software binnen de groep. Ontwikkelaars kunnen dan makkelijker elkaars werk overnemen.