Hoerenjong

Een hoerenjong is de typografische benaming voor de laatste regel van een alinea die bovenaan een pagina of kolom staat. Aangezien de laatste regel van een alinea niet de gehele kolom- of paginabreedte in beslag neemt oogt het niet mooi, en een klassieke typografische conventie is dan ook om dit te voorkomen.

De Engelse term hiervoor is widow, een woord dat letterlijk weduwe betekent. Deze term komt ook voor in het Nederlands, maar dit is een leenbetekenis, daar de traditionele naam hoerenjong, of eufemistisch H-jong is.

Sommige tekstverwerkingsprogramma’s hebben een weduwen- en wezenbescherming. Indien deze is ingeschakeld wordt het verschijnsel voorkomen.

Standaard heeft een website geen weduwen- en wezenbescherming. Daar staat tegenover dat een webpagina in principe eindeloos lang is, dus zal er nagenoeg nooit behoefte aan zijn. Er is software die een tekst kan opdelen in meerdere pagina’s. Het zal van de werking van die software afhangen hoe de overgang naar een nieuwe pagina is geregeld.