Hyperlink

Een hyperlink (of kortweg link) - met als Nederlandstalig woord verbinding of koppeling - is een computer- en internetterm die duidt op een verwijzing (referentie) in een hypertext (bijvoorbeeld een website).

Een hyperlink kan verwijzen naar een pagina op het internet, een op een website opgeslagen document of afbeelding of een speciale plaats op een webpagina.

Is het een speciale plaats op een webpagina, dan wordt deze plaats gekenmerkt door een activeerbare element dat het wordt anker genoemd; meestal is dit een stukje tekst, maar het kan bijvoorbeeld ook een knop, invulbaar veld, of plek (hot spot) in een afbeelding zijn.

In interactieve naslagwerken en helpsystemen, bijvoorbeeld, zijn de ankers veelal termen, waar de opgeroepen pagina’s nadere uitleg over geven.