Installatie van IrfanView

Irfanview is een eenvoudig en krachtig programma om afbeeldingen van vele formaten te bekijken, om te zetten naar andere bestandsformaten, te verkleinen, delen eruit te kopiëren, enz.

Dit is een beschrijving van de installatie van het gratis Windows-programma IrfanView: www.IrfanView.net. Het programma is Engelstalig, maar met behulp van de beschikbare vertaalmodule werkt het geheel in het Nederlands. Het programma is niet geschikt voor andere besturingssystemen.

Omdat de website van IrfanView in het Engels of Duits is, volgt hier het stappenplan om de software op de pc te zetten. Deze beschrijving is op 18 augustus 2020 gemaakt op basis van de IrfanView versie van dat moment: 4.54.

Installatie

Bovenaan staan onder andere de knoppen: „Download” en „Languages” ofwel vertalingen van IrfanView. Beide knoppen hebben we nodig.

Klik op „Download”. De nieuwe pagina geeft de mogelijkheid de 32 of bit versie te downloaden. Tevens kan via de knop „Other download sites” een overzicht geopend worden van alle plaatsen ter wereld van waaruit de software opgehaald kan worden (handig om een server dicht bij huis te kiezen als je beperkte downloadmogelijkheden hebt). We kiezen „Download” onder 64-bit. Nu volgt een uitgebreidere pagina van 32 en 64 bits versies: met en zonder alle plugins. We kiezen nu voor „64-bit Windows Installer”. Een uitgebreider versie kan later nog altijd over deze versie worden gezet als die nodig is. We slaan de download op en openen deze om het programma te installeren.

Bij het installeren wordt gevraagd welke bestandsformaten met Irfanview bekeken / bewerkt mogen worden. Kies hier een eigen serie zoals: jpg, png, gif of kies „Images only” ofwel: alle soorten afbeeldingen. Maak de installatie af. We starten IrfanView nog niet, want we willen eerst de Nederlandse vertaling ophalen en installeren.

Nederlandse vertaling

Ga weer terug naar de startpagina van IrfanView: www.IrfanView.net en klik daar op „Languages”. Zoek hier naar Nederlands. Hier achter staat „Installer” en „Zip”. Klik op Installer en open het, na de download. Bevestig de getoonde map waar Irfanview al in geïnstalleerd is (meestal: „C:\Program Files\IrfanView") met een druk op „Install”.

Start nu IrfanView op via het Start menu. Als het menu in het Engels is klik op „Options” en dan „Change language” en kies in de lijst voor Nederlands en klik op OK.

IrfanView is nu klaar voor gebruik met een Nederlands Menu.