IP-adres

Een IP-adres, waarin IP staat voor InternetProtocol, is een adres waarmee een computer op het internet eenduidig geadresseerd kan worden binnen het TCP/IP-model (de standaard van „het” internet).

Elke computer die is aangesloten op het internet of netwerk heeft een nummer waarmee deze zichtbaar is voor alle andere computers op het internet. Men kan dit vergelijken met telefoonnummers. Om het mogelijk te maken dat computers elkaar kunnen vinden en identificeren hebben deze ieder elkaars nummer nodig. Deze nummers zijn de IP-adressen. Een IP-adres op internet is gekoppeld aan een huisaansluiting, bedrijf of (web-)server. Zo is het te achterhalen waar bewerkingen onder een IP-adres vandaan komt.

Tot nu toe gebruikt men voornamelijk IP-adressen die bestaan uit 32 bits, het zogenaamde Internet Protocol Version 4-systeem (IPv4). In de praktijk blijkt dit systeem te weinig bruikbare adressen op te leveren, zodat men het systeem Internet Protocol Version 6 (IPv6) ontwikkeld heeft, met IP-adressen bestaande uit 128 bits. Dat staat gelijk aan 3.4 x 1038 unieke adressen.

Tijdens het browsen op internet wordt met de naam van een website eerst het IP-adres opgevraagd bij een database op internet. Met behulp van dit adres wordt het verzoek om een pagina naar de juiste webserver gestuurd.