Javascript

JavaScript is een objectgeoriënteerde programmeertaal die veel gebruikt wordt om internetpagina’s interactief te maken en webapplicaties te ontwikkelen.

JavaScript wordt op vele websites gebruikt. Een bekende variant is Jquery.

De syntaxis (ook wel grammatica genoemd) van JavaScript vertoont overeenkomsten met de programmeertaal Java. Omdat beide talen het meest zichtbaar zijn op en rond de browser worden ze vaak met elkaar verward. De gelijkenis houdt daar echter op, want inhoudelijk heeft JavaScript meer gemeen met bepaalde functionele programmeertalen, biedt het een prototype-gebaseerd overervingsmechanisme, en is de toepassing ervan geheel anders.