Lettertype / Font

Een lettertype (of in het Engels: font) is een stylistisch samenhangende set tekens die meestal letters, cijfers en leestekens uitbeelden. De set kan ook andere symbolen bevatten of er geheel uit bestaan zoals bij wiskundetekens. Veel tekstverwerkers geven de gebruiker de mogelijkheid om uit verschillende lettertypen te kiezen, zoals Times New Roman, Helvetica, Arial of Courier.

Bij websites wordt het te gebruiken lettertype gedefinieerd in een bestand waarvan de naam eindigd op .css. Een veel gebruikte naam voor het CSS bestand is „style.css”.

Zie voor meer informatie over het gebruik van lettertypes op de pagina: Welk lettertype of font kan ik gebruiken? en Webtypografie: speciale fonts voor de website.

Om de grootte van een lettertype te bepalen in de diverse maateenheden, zie „Wat zijn overeenkomende lettergroottes?