Oneindige lus

Een oneindige lus (E: infinite loop) is een reeks instructies in een computerprogramma die in een oneindige herhaling (‘lus’, in het Engels: loop) uitgevoerd worden. Dit kan komen doordat de lus onder geen enkele voorwaarde eindigt of omdat de lus alleen eindigt onder bepaalde voorwaarden die nooit bereikt kunnen worden.

Dynamische websites voeren programma’s uit om webpagina’s aan te maken en te versturen. De webserver zorgt ervoor dat de programma’s voor de uitvoering van een taak slechts een beperkte tijd krijgt toegewezen. Als die tijd is verstreken wordt het programma automatisch afgebroken, meestal met een foutcode 500 (Interne serverfout) (E: Internal Server Error).