Pakketgeschakeld netwerk of Packet switching

Een pakketgeschakeld netwerk (Engels: Packet switching) duidt erop dat op een locaal netwerk (Engels: Local Area Networks of LAN) of ander netwerk de over te zenden gegevens opgesplitst worden in kleinere pakketten met variabele grootte.

Door deze opdeling van gegevens in pakketten kunnen verschillende computers gelijktijdig gebruikmaken van het netwerk. De pakketten worden door elkaar en zo nodig via verschillende wegen verstuurd. De ontvangstcomputer moet een mechanisme hebben om de voor hem bestemde gegevens opnieuw samen te stellen.