Privacy / AVG / GDPR

Europese privacy wetgeving

De databeschermingsrichtlijn uit 1995 is in mei 2016 in Europa vervangen door de General Data Protection Regulation (GDPR), de Nederlandse vertaling is Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Sinds 25 mei 2018 moeten alle organisaties hieraan voldoen. Hierop zal in Nederland de Autoriteit Persoonsgegevens toezien.

De AVG/GDPR is een Europese verordening die de regels voor de verwerking van persoonsgegevens door particuliere bedrijven en overheidsinstanties in de hele Europese Unie standaardiseert. Het doel is niet alleen om de bescherming van persoonsgegevens binnen de Europese Unie te garanderen, maar ook om het vrije verkeer van gegevens binnen de Europese interne markt te waarborgen. De verordening geldt wereldwijd voor alle ondernemingen en organisaties die persoonsgegevens bijhouden en verwerken van natuurlijke personen in de Europese Unie, onafhankelijk of er al dan niet betaald wordt voor diensten of producten.