Project Honeypot

Project Honey Pot is een gemeenschap van tienduizenden web- en e-mailbeheerders uit meer dan 170 landen over de hele wereld die samenwerken om online fraude en misbruik op te sporen. Het project is online sinds 2004 en ontvangt iedere dag miljoenen e-mails en commentaar spamberichten die gecatalogiseerd worden en gedeeld met rechtshandhavings- en beveiligingspartners.

Als u een website of een eigen domein hebt of bijdraagt aan een online forum kunt u deelnemen aan Project Honey Pot en helpen om vandaag nog online fraude en misbruik te stoppen. PROMES doet mee met vele websites en e-mailpostbussen. Hebt u een website kijk dan op de website van het project hoe u uw website kunt beveiligen en en het project kan gebruiken om hieraan bij te dragen.

Vele CMSsen hebben eigen extra software om uw website te beveiligen en bij te dragen aan het project.
Drupal kent de module: HTTP:BL
WordPress heeft hiervoor de Honeypot Toolkit.