Protocol

Een protocol is een overeenkomst, meestal in de vorm van een aantal uit te voeren stappen. Er bestaan verschillende typen protocollen, zoals communicatieprotocollen, computerprotocollen, wetenschappelijke protocollen, ceremoniële protocollen, ethische protocollen en verdragsprotocollen.