RSS

RSS is een standaard die de opmaak van tekst definieert. Het voordeel hiervan is dat een computerprogramma de inhoud kan interpreteren en weergeven. Zo is er bijvoorbeeld een duidelijke scheiding tussen de kop van een artikel, een link en de tekst zelf.

Wat is een RSS-feed?

We spreken van een RSS-feed als een tekstbestand met deze opmaak op bepaalde tijden wordt ververst. Op een website kan dit worden gebruikt om bijvoorbeeld de nieuwste inhoud (van een bepaalde soort) bekend te maken. Een geïnteresseerde kan met een RSS-lezer (RSS-reader) deze inhoud ophalen en zo lezen. Sommige CMSsen hebben een voorziening om de inhoud van andere websites op de eigen website weer te gegeven.

Hoe abonneer ik me op een RSS-feed?

Op de meeste websites, die een RSS-feed publiceren, wordt dit symbool RSS feed icoon gebruikt om aan te geven dat er een aanwezig is. Door erop te klikken wordt een pagina geopend waarin de feed staat. Door de URL te kopieëren en in de RSS-reader te plakken wordt de feed automatisch opgehaald door een RSS-reader. De meeste webbrowsers hebben een RSS-reader en openen een speciale browserpagina waarmee de feed-URL in de browser kan worden opgeslagen en gelezen.