Tabel plakken vanuit Word of Excel

Het plakken van een tabel uit Word of Excel in een tekstpagina geeft zeer vaak niet het gewenste resultaat. De tabel is te breed, te smal, kortom oogt niet fraai. Toch is het niet zo moeilijk om de geplakte tabel snel aan je eigen wensen aan te passen.

Ik ga ervan uit dat een teksteditor is geïnstalleerd zoals TinyMCE of CKEditor. Andere editors kunnen waarschijnlijk hetzelfde, maar de instructies kunnen anders zijn.
Zorg ervoor dat in de editor de tabelopties aanwezig zijn. Zo niet dan moet handmatig de HTML code van de pagina worden aangepast met onderstaande als indicatie.

 1. Open het programma Word of Excel (of de Open-Office varianten, respectievelijk andere vergelijkbare programma’s) en selecteer het gebied dat in een webpagina getoond moet worden. Kopieer dat naar het geheugen.
 2. Ga naar de pagina waar de tabel in komt te staan of klik of maak deze aan.
 3. Klik met de cursor op de plaats waar de tabel moet komen.
 4. Plak de tabel erin en (indien nodig) sla de pagina op.
 5. Is het resultaat niet naar wens? Dat komt omdat Word/Excel veel opmaak met de tabel meegeeft. Deze gaan we nu verwijderen.
 6. Open de pagina om de inhoud aan te passen.
 7. Klik met de rechter muisknop op de tabel en selecteer „Tabeleigenschappen”.
 8. Zet de „Breedte” op 100% (voor de volle breedte van de tekstkolom) of maak deze leeg (voor zo smal mogelijk).
 9. Zet de „Ruimte in cel” op 4 (= aantal pixels tussen de tekst en de rand van de cel). Een andere waarde mag natuurlijk ook.
 10. Klik weer met de rechter muisknop op de tabel en selecteer „Cel” en daarbinnen „Celeigenschappen”.
 11. Maak de „Breedte” en „Hoogte” beide leeg.
 12. Selecteer onderaan boven „Bijwerken” „Alle cellen in tabel bijwerken”.
 13. Klik nu op „Bijwerken”.
 14. Sla de pagina op en bekijk het resultaat.

Ben je tevreden met het resultaat. Gefeliciteerd, je bent klaar.

Hieronder volgen nog enkele opmaakmogelijkheden.

De kopregel accentueren

 1. Open de pagina weer via „Bewerken”.
 2. Klik met de rechter muisknop op een cel in de kop en selecteer „Cel” en daarbinnen „Celeigenschappen”.
 3. Wijzig het „Celtype” van „Gegevens” in „Kop”.
 4. Selecteer onderaan boven „Bijwerken” „Alle cellen in rij bijwerken”.
 5. Klik nu op”Bijwerken”.
 6. De kopregel is nu vetgedrukt. De opmaak kan er na het opslaan van de pagina anders uitzien door de gebruikte CSS-opmaak.

Een ander alternatief is het werken met CSS. Wijzig van stap 3 in onderstaande stap:
3. Klik op „Klasse” en kies de gewenste CSS-klasse voor de opmaak.

Geef de kopregel een andere achtergrondkleur

 1. Open de pagina om te bewerken.
 2. Klik met de rechter muisknop op een cel in de kop en selecteer „Cel” en daarbinnen „Celeigenschappen”.
 3. Klik op het tabblad „Geavanceerd”.
 4. Klik op het „pijltje” van het meest rechtse vierkantje achter „Achtergrondkleur”. Je krijgt een kleurenpalet te zien. Selecteer hier een kleur of klik op het tabblad „Palet” of „Benoemd” en selecteer daar een kleur.
 5. Klik op „Toepassen”.
 6. Selecteer onderaan boven „Bijwerken” „Alle cellen in rij bijwerken”.
 7. Klik nu op”Bijwerken”.
 8. De kopregel heeft nu een andere achtergrondkleur.

De tabel van randen voorzien

 1. Klik met de rechter muisknop op de tabel en selecteer „Tabeleigenschappen”.
 2. Zet de „Breedte” op 100% (voor de volle breedte van de tekstkolom) of maak deze leeg (voor zo smal mogelijk).
 3. Zet „Rand” op 1 (= aantal pixels dat de rand breed wordt).
 4. Klik nu op”Bijwerken”.

Voorbeeld tabel direct na plakken vanuit Word / Excell. De tabel is te breed voor het template.

Voorbeeld zelfde tabel na bewerking