TCP/IP

Transmission Control Protocol / Internet Protocol (TCP/IP) zijn de protocollen die de basis van het internet vormen. Ze zorgen voor gegevensverkeer tussen onderling verbonden netwerken en applicaties.