Toevoegen van een link in een tekst

Bij het onderstaande antwoord wordt ervan uitgegaan dat er een tekstverwerker is geïnstalleerd.

Inleiding

Er zijn 3 soorten links:

 1. deze opent een andere pagina of een tekstbestand
 2. deze springt naar een andere plaats binnen de pagina (naar een anker binnen de pagina)
 3. de combinatie van 1 en 2: naar een speciale plaats op een andere pagina.

Het basisprincipe is voor alle soorten links identiek: de plaats waar de link moet staan en waarheen gesprongen moet worden moet bekend zijn.

Link naar een andere pagina of een tekstbestand

Bepaal de plaats waar de link moet komen: dit moet een stuk tekst zijn. De tekst kan de naam van de link zijn of een beschrijving ervan. Voorbeeld: een link naar de website van over tekenen kan zijn:
a. www.tekentips.nl.
b. Een interessante website met tips over tekenen.
In beide gevallen wordt dezelfde website geopend (in dit voorbeeld op een nieuwe pagina/tabblad). Maar daarover later.
Zoals getoond, kan afhankelijk van de plaats en het doel van de link, de (zichtbare) tekst verschillen, maar het doel (naar die andere pagina gaan) hetzelfde.

Opmerking: een link kan verwijzen naar „gewone” webpagina’s maar ook naar tekstbestanden, zoals Word of PDF. Zo’n tekstbestand kan op een andere website staan of als bijlage worden toegevoegd aan de pagina waarin de link komt te staan naar dat bestand. De naam van de link is in het laatste geval hetzelfde als wanneer het een afbeelding zou zijn.
De link kan in beide gevallen als onderstaand worden geplaatst.

Opmerking 2: Veel mensen zetten graag het woord „hier” in de tekst (zoals „klik hier om de link te openen”) waarbij de link alleen onder „hier” wordt gemaakt. Personen met een handicap die de tekst „lezen” via een apparaat hebben geen idee waar hier staat. Zoekmachines geven hier „minpunten” voor. Kortom: gebruik een zinvolle tekst waaronder de link wordt geplaatst.

Om de link toe te voegen selecteert u eerst het deel van de tekst waarop geklikt moet worden. Vervolgens klikt u in de knoppenbalk op het icoon: icoon van de link. In het nu geopende venster vult u de volgende zaken in:

 1. Achter URL-link: de naam van de pagina waarheen gesprongen moet worden. De naam is afhankelijk van de website waar de pagina staat.
  • is de pagina in dezelfde website: geef dan hier de naam van de pagina, bij voorkeur de paginanaam zonder de naam van de website, beginnend met een „/”.
   Voorbeeld: „/toevoegen-link-tekst”.
   Reden: de naam van de website kan later worden aangepast, bijvoorbeeld van http://www.example.com naar https://www.example.com of zelfs naar een geheel andere domeinnaam zoals http://www.example.nl.
  • is het een pagina op een andere website, dan moet voor de websitenaam altijd eerst „https://” of „http://” staan, gevolgd door de echte naam; bijvoorbeeld: https://www.example.com/toevoegen-link-tekst.
 2. Bij bestemming: de betekenis voor de verschillende opties is:
  1. „Openen in dit venster/frame”: de huidige pagina wordt vervangen door de nieuwe pagina. Dit is de standaardoptie voor een pagina binnen de huidige website;
  2. „Openen in nieuw venster (_blank)”: een nieuw venster/tabblad wordt geopend waarin de nieuwe pagina wordt weergegeven. Deze optie wordt meestal gebruikt als naar een pagina wordt gesprongen in een andere website;
  3. Andere opties zijn binnen de meeste websites niet relevant omdat zeer weinig met frames wordt gewerkt.
 3. Bij titel: de naam die in een apart venster verschijnt als de cursor boven de link wordt gehouden (zoals bij de link: www.tekentips.nl).

Op de overige tabbladen wordt hier niet ingegaan omdat deze alleen relevant zijn voor meer technisch aangelegde gebruikers of gebruikers met speciale instructies.

Link binnen dezelfde pagina

Om een link te kunnen maken die naar een andere plaats binnen dezelfde pagina springt, moet eerst op de „doelplaats” een „anker” (= bladwijzer) worden geplaatst. Dit is de aanduiding dat naar deze plaats gesprongen kan worden.

Plaatsing van het anker/bladwijzer: ga naar de plaats in de pagina waarheen gesprongen moet kunnen worden. Klik dan op het icoon Anker en vul een naam in als bladwijzernaam. Een naam voor een bladwijzer mag maar éénmaal voorkomen op een pagina.

Nadat de bladwijzer(s) is/zijn geplaatst: ga naar de plaats waar de link moet komen. Volg de instructie die hierboven bij „Link naar een andere pagina” staat tot en met het openen van het venster waarin de gegevens over de link ingevuld moet worden. Vul deze als volgt in:

 1. Achter URL link: vul hier niets in.
 2. Achter bladwijzers: klik op het „driehoekje” aan de rechterkant en selecteer de naam van de bladwijzer (die al is aangemaakt). Indien niet aanwezig: de hierboven gekozen naam voorafgegaan door een „#”.
 3. Bij bestemming: laat deze op „Openen in dit venster/frame” staan omdat het zelden voorkomt dat een nieuwe pagina geopend moet worden.
 4. Bij titel: de naam die in een apart venster verschijnt als de cursor boven de link wordt gehouden (zoals bij de link: www.tekentips.nl).
 5. Bij stijl: de opmaakstijl van de link. Dit is alleen relevant voor meer technisch aangelegde gebruikers of gebruikers met speciale instructies.

In deze tekst is als voorbeeld in de inleiding gebruik gemaakt van een link binnen deze pagina. Het springen naar de onderste link is mogelijk niet goed te zien, omdat de meeste browsers de onderste regel van een pagina, indien mogelijk, onderaan het scherm weergeven.

Combinatie van 1 en 2

Volg de instructies van „Link binnen dezelfde pagina”, maar vul het scherm in zoals bij paragraaf „Link naar een andere pagina” met dit verschil:

 1. Op een andere pagina van een externe website:
  achter URL link: de naam van de externe website, gevolgd door het teken: „#” en de naam van de bladwijzer op de externe pagina
 2. Op een andere pagina van deze website:
  achter URL link: de naam van de andere pagina, gevolgd door het teken: „#” en de naam van de bladwijzer op de andere pagina.

De overige velden zijn hierboven voldoende beschreven.

Een voorbeeld: www.tekentips.nl/hoofdstuk-1-materiaal#vasthouden.

Nawoord

Om terug naar boven te springen (naar de top van de pagina) hoeft geen bladwijzer toegevoegd te worden. Deze is standaard aanwezig. Vul hiervoor bij URL link in: „#” (zonder aanhalingstekens).

Test dit door op deze link te klikken. Kijk daarna in de adresbalk of URL en zie dat achter de paginanaam een ‘#’ staat.

Opmerking

Voor zoekmachine optimalisatie (SEO) is het beter om een beschrijvende tekst te maken van je link. Dus het stuk tekst waaronder je je link zet. Ofwel het is beter om de link in de vorige zin te gebruiken dan klik hier voor zoekmachine optimalisatie. „Zoekmachine optimalisatie (SEO)” en „klik hier” verwijzen toch naar dezelfde pagina denk je misschien dat maakt toch niets uit, maar zoekmachines willen graag weten waarnaar gelinkt wordt en waarderen de eerste link hoger want begrijpelijker. Eigenlijk precies wat mensen ook vinden.