VOIP / IP-telefonie

Bij IP-telefonie, (Engels: Voice over IP of afgekort VoIP) wordt het internet of een ander IP-netwerk gebruikt om spraak te transporteren. Hierdoor wordt telefonie mogelijk op datanetwerken en ontstaat de mogelijkheid om de voorheen traditioneel gescheiden werelden van spraak en data samen te voegen. Hierdoor is nog slechts één infrastructuur nodig en kunnen bovendien nieuwe producten en diensten worden ontwikkeld. Het werken met op VoIP gebaseerde telefooncentrales is binnen bedrijven inmiddels gemeengoed geworden. De term “VoIP” wordt vaak verkeerd gebruikt om naar de eigenlijke overdracht van geluid te wijzen in plaats van naar het protocol ervan.

VoIP is niet hetzelfde als VoDSL. Bij VoDSL wordt een virtueel circuit over een ADSL-lijn geconfigureerd zonder gebruik te maken van het internet protocol TCP/IP.