Wat is een alt (alternatieve) tekst

Alternatieve tekst ofwel alt tekst is een korte textuele beschrijving die aan een HTML tag van een afbeelding kan worden gekoppeld op een webpagina. Alt tekst zorgt ervoor dat bezoekers van de webpagina die een afbeelding niet kunnen zien deze wel begrijpen. Screen readers en andere ondersteunende technologie kunnen een plaatje aan mensen met een handicap niet weergeven maar met alt tekst wel de bedoeling doorgeven.

Houdt er rekening mee dat een groter aantal mensen afbeeldingen niet kunnen zien dan bijna iedereen verwacht.

Effectieve alt tekst

Hieronder staan enkele aandachtspunten voor het schrijven van alt tekst.

  • Ben zo beschrijivend en accuraat als mogelijk. Geef context. Speciaal als een afbeelding een specifieke functie heeft, moeten mensen — die de afbeelding niet zien — hetzelfde begrip krijgen als diegenen die de afbeelding wel zien.
  • Zet bij het delen van een grafiek of andere vormen van data visualisatie de belangrijkste informatie ook in de alt tekst.
  • Voorkom het gebruik van „afbeelding van”, „foto van” en vergelijkbare tekst. Het is al bekend dat er naar een afbeelding wordt verwezen. Je verliest kostbare ruimte: de meeste screen readers kappen de tekst af bij 125 tekens. Dit geldt niet bij het beschrijven van een kunstwerk (schilderij, beeld, …).
  • Voorkom het plaatsen van sleutelwoorden. Alt tekst helpt wel met zoekmachine-optimalisatie (SEO), maar dat is NIET de primaire bedoeling er van. Vind het midden tussen vitale informatie en de wens trefwoorden te gebruiken.

rode auto vliegt over file

Voorbeeld goede alt tekst: „Vliegende rode auto.”
Voorbeeld betere alt tekst: „Rode auto met vlammende uitlaat vliegt over een file op een zonnige weg.”