Wat zijn overeenkomende lettergroottes?

De lettergrootte op een website kan in verschillende maateenheden worden opgegeven: pixels, em’s, vw’s, vh’s, percentage en punten.

Als basis kan deze vertaaltabel worden aangehouden: 16 pixels = 1 em = 100% = 12 pt.

Een handige opzoektabel staat op de website PX to EM.

Viewport variabelen

Er zijn vele formaten apparaten: telefoons, tablets, pc’s enz. Het is moeilijk om absolute groottes van een tekst en andere inhoud te bepalen, zeker als deze ook nog een in een smal deel van de pagina moeten staan. Daarom zijn er speciale eenheden gedefinieerd voor het binnen een scherm(-breedte) zichtbaar houden van de inhoud.

De viewport is het zichtbaar deel van een webpagina. Groottes gebaseerd op deze breedte en hoogte zijn vw (viewport width) en vh (viewport height). Daarnaast bestaat ook nog vmin (viewport minimum) en vmax (viewport maximum) die hier verder niet behandeld worden.
1 vw = 1% van de viewport breedte en 1vh = 1% van de viewport hoogte.