WebDAV

WebDAV is een protocol op het Internet dat een uitbreiding is van het HTTP-protocol. De afkorting staat voor Web-based Distributed Authoring and Versioning.

De bedoeling van het WebDAV-protocol is ervoor te zorgen dat het World Wide Web een leesbaar en schrijfbaar medium wordt. Daarom voorziet het in de mogelijkheid om op afstand documenten aan te maken, te veranderen en te verplaatsen op een server (meestal een webserver). Hierdoor kunnen documenten op een website bijgewerkt worden, maar bestanden kunnen ook bewaard worden via het web, en ze kunnen daarna weer geopend worden. De meeste moderne besturingssystemen ondersteunen WebDAV, waardoor de gebruiker bestanden op een WebDAV-server kan gebruiken alsof ze lokaal op de computer staan.