Webserver

Om een website te kunnen draaien is een webserver nodig. Er zijn diverse manieren om een webserver in gebruik te nemen. Een webserver kan bij u in huis staan (op een aparte pc of op de eigen desktop), deze kan worden geplaatst respectievelijk gehuurd in een serverpark of u kunt via virtuele hosting een deel van een webserver in gebruik nemen (via een Internet Service Provider (ISP). De keuze is afhankelijk van de omvang van de website en de hieraan gestelde eisen.

Een (web-)server is een computerprogramma dat via een netwerk verzoeken ontvangt volgens het Hypertext Transfer Protocol en documenten naar de client (vaak een webbrowser of een downloadprogramma) stuurt. Het begrip server staat in dit geval voor een computerprogramma dat voor andere programma’s, de clients, een bepaalde taak afhandelt en betekent zoveel als „dienstverlener”.

Als voor de webserver een eigen computer ingericht is, kan die computer ook met „webserver” worden aangeduid.

De verzoeken aan een webserver moeten niet noodzakelijkerwijs via een fysiek netwerk gesteld worden, een dergelijke communicatie kan ook binnen één en dezelfde computer plaatsvinden.

De documenten die door een webserver geleverd worden, kunnen uit verschillende bronnen komen: het kunnen bestanden op een opslagmedium zijn, maar het kan ook uitvoer van andere computerprogramma’s zijn die bijvoorbeeld databases raadplegen om ter plekke een document voor de client samen te stellen. De webserver kan daarbij met andere computerprogramma’s communiceren via bijvoorbeeld CGI (Common Gateway Interface).

Apache en IIS zijn de twee meest gebruikte webservers.