YAML

YAML („Ain’t Markup Language” ofwel: is geen opmaaktaal) is een mens-vriendelijke standaard om gegevens te serializeren (om te zetten in een vorm waarin deze kunnen worden opgeslagen) voor alle programmeertalen.